Sportovní aktivity / Sport activities

Fotbalový turnaj o Pohár rektora VŠE je přednostně určen pro studenty VŠE, v případě menšího zájmu bude otevřen i pro ostatní příznivce tohoto sportu. Start hráčů v turnaji je na vlastní nebezpečí. V turnaji se hraje o poháry, medaile a věcné ceny.

Termín:
Zápasy v základních skupinách čtvrtek 25. 4. 2024 od 8.15
Finálové zápasy čtvrtek 25. 4. 2023 od 14.00

Místo:
Sportovní areál kolejí Jarov, umělá tráva 3. generace

Hrací systém:
Ve skupinách hrají týmy každy s každým (hrací doba 1 x 12 min) Ve finálových utkáních se hraje od čtvrtfinále jednokolově (hrací doba 2 x 8 min). V případě nerozhodnutého stavu se kopou 3 penalty.

Přihlášky:
Na e-mail sport.vse@seznam.cz, do přihlášky uveďte jméno týmu a kapitána, tel. kontakt na kapitána, seznam min. 5 hráčů, kteří za tým nastoupí a skupinu, ve které chcete hrát.

Startovné:
800 Kč za tým, posílejte nejpozději do 22. 4. na účet 670100-2204026439/6210

Více informací a seznam přihlášených:
https://www.sportvse.cz/event/pohar-rektora-vse-v-malem-fotbale-2024/

 

ENGLISH:

Football tournament

 

The football tournament for the Rector’s Cup of the University of Economics is preferably intended for students of the University of Economics, in case of less interest it will be open for other fans of this sport. Players start the tournament at their own risk. The tournament is played for cups, medals and prizes.

Date:

Group matches Thursday 25 April 2024 from 8.15 a.m.

Final matches Thursday 25 April 2024 from 14.00

Venue:

Jarov College Sports Complex, 3rd generation artificial grass

Playing system:

In the groups the teams play each other (playing time 1 x 12 min) In the final matches the teams play one round from the quarter-finals (playing time 2 x 8 min). In case of a tie, 3 penalties are kicked.

Entries:

Email sport.vse@seznam.cz, in the application form please include the name of the team and captain, phone contact of the captain, list of at least 5 players who will play for the team and the group you want to play in.

Entry fee:

800 CZK per team, please send by 22 April to 670100-2204026439/6210

More information and list of entries:

https://www.sportvse.cz/event/pohar-rektora-vse-v-malem-fotbale-2024/

 

 

Basketbalový turnaj smíšených týmů, hraje nejméně jedna žena na hřišti. Míče a rozlišovací dresy budou zajištěny.

Termín:
Čtvrtek 25. 4. 2024 od 10.00

Místo:
Sportovní areál kolejí Jarov, venkovní hřiště

Přihlášky:
Do 23. 4. na e-mail fialar@vse.cz

Systém turnaje:
Každý s každým.

 

ENGLISH:

Basketball tournament for mixed teams, with at least one woman on the court. Balls and distinctive jerseys will be provided.

Date:

Thursday, April 25, 2024 at 10 a.m.

Place:

Jarov College Sports Complex, outdoor field

Registration:

By 23 April to e-mail fialar@vse.cz

Tournament system:

According to the number of registered teams.

Volejbalový turnaj pro družstva vyšší výkonnosti (4 muži, 2 ženy)

Termín:
Čtvrtek 25. 4. 2024
8.00 – 8.30 sraz a rozcvičení
9.00 začátek turnaje

Místo:
Sportovní hala VŠE Třebešín

Přihlášky:
Od 1. 4. na e-mail jinmus@seznam.cz, do přihlášky uveďte název družstva a jmenný seznam účastníků

Systém turnaje:
Bude upřesněn před začátkem turnaje, podle počtu přihlášených družstev.

 

ENGLISH:

 

Volleyball tournament for higher performance teams (4 men, 2 women)

Date:

Thursday 25 April 2024

8.00 – 8.30 Meeting and warm-up

9.00 start of the tournament

Venue:

Sports hall of VŠE Třebešín

Registration:

From 1 April to e-mail jinmus@seznam.cz, please include the name of the team and a list of participants

Tournament system:

To be specified before the tournament starts, depending on the number of registered teams.

Deblový tenisový turnaj pro zaměstnance, studenty a absolventy. Počet startujících může být při velkém počtu omezen. Herní systém bude určen dle počtu přihlášených. Turnaj proběhne pouze při dobrém stavu hřišť. Míče je nutno mít vlastní.

Termín:
Čtvrtek 25. 4. 2024
9.00 sraz na recepci sportovní haly Třebešín
9.15 rozlosování

Místo:
Tenisové kurty VŠE na Třebešíně

Přihlášky:
Do 22. 4. na email libra@vse.cz, vždy celé dvojice

ENGLISH:

Doubles tennis tournament for staff, students and alumni. The number of starters may be limited in case of large numbers. The playing system will be determined by the number of entries. Tournament will be held only when the courts are in good condition. Balls must be owned.

Date:

Thursday 25 April 2024

9.00 a.m. Meeting at the reception of the Třebešín Sports Hall

9.15 a.m. Drawing of lots

Location:

Tennis courts of the VŠE in Třebešín

Registration:

Until 22 April to libra@vse.cz, always in full pairs

 

Beachvolejbalový turnaj smíšených týmů.

Termín:
Čtvrtek 25. 4. 2024 od 8.00

Místo:
Beachklub Ládví

Přihlášky:
Do 22. 4. na e-mail bosticka@vse.cz, více informací k přihlašování zde.

Kategorie:
Mixy – 1 muž, 1 žena (vyšší výkonnost)
Smíšené čtyřky – 2 muži, 2 ženy (nižší výkonnost)

Více informací:
volejbal.vse.cz

ENGLISH:

Beach volleyball tournament for mixed teams.

Date:

Thursday 25 April 2024 from 8.00 a.m.

Place:

Beachclub Ládví

Registration:

By 22 April to bosticka@vse.cz, more information on how to apply here.

Categories:

Mixes – 1 male, 1 female (higher performance)

Mixed Fours – 2 men, 2 women (lower performance)

More information:

volleyball.vse.cz

Sjezd řeky Sázavy v úseku Týnec nad Sázavou – Píkovice (WWII, 16 km, kánoe, raft)

Termín:
Čtvrtek 25. 4. 2024 od 10.30

Místo:
Týnec nad Sázavou (u Bisportu)

Vybavení:
Oblečení a obuv (s pevnou patou) do vody. Je Doporučeno zajistit si, dle předpovědi počasí, z půjčoven po Praze neoprén.

CTVS VŠE zajišťuje:
Lodě, pádla, vesty a vodotěsný barel na věci. Nepotřebné věci sveze na konec trasy auto.

Dvojice musí umět ovládat loď na peřejnaté řece!

Registrace:
Registrační formulář

Přihlášky:
Do 22. 4. 2024

Informace:
vanekt@vse.cz

Cena:
50 Kč na osobu

 

ENGLISH:

Descent of the Sázava River in the section Týnec nad Sázavou – Píkovice (WWII, 16 km, canoe, raft)

Date:

Thursday 25 April 2024 from 10.30

Place:

Týnec nad Sázavou (near Bisport)

Equipment:

Clothes and footwear (with sturdy heel) for the water. It is recommended to provide, depending on the weather forecast, a wetsuit from rental shops around Prague.

CTVS VSE provides:

Boats, paddles, life jackets and waterproof barrel for belongings. Unnecessary items will be transported to the end of the route by car.

The pair must be able to handle the boat on a rapids!

Registration:

By April 22 to Registration form

More information:

vanekt@vse.cz

Cost:

50 CZK per person

Turistická vycházka v okolí Prahy pořádá CTVS ve spolupráci s kolegy ze 4. fakulty (FIS).

Termín:
Čtvrtek 25. 4. 2024 od 9.00

Místo:
Zastávka MHD Nebušice

Trasa:
Nebušice – Statenice – Černý Vůl – Únětice (občerstvení, pivovar) – Roztoky – zpět z Roztok ČD do Libně – Jarov (délka: 15 km)

Předpokládaný příchod na koleje Jarov je v 16.00, tam je možné zúčastnit se dalšího programu v rámci Sportovního rektorského dne a oslav narozenin VŠE.

 

ENGLISH:

Hiking walk in the Prague area organized by CTVS in cooperation with colleagues from the 4th Faculty (FIS).

Date:

Thursday 25 April 2024 from 9.00 a.m.

Place:

Bus stop MHD Nebušice

Route:

Nebušice – Statenice – Černý Vůl – Únětice (refreshment, brewery) – Roztoky – from Roztoky ČD to Libeň – Jarov (length: 15 km)

Expected arrival at Jarov dormitory is at 16.00, there it is possible to take part in the next program within the Sports Rector’s Day and the celebration of the VŠE birthday.

Program

 

Koleje Jarov

Fotbalový turnaj
8.15, umělá tráva 3. generace
Basketbalový turnaj
10.00, venkovní hřiště

Soccer tournament

8.15, 3rd generation artificial grass

Basketball tournament

10.00, outdoor playground

Třebešín

Volejbalový turnaj
8.00, hala Třebešín
Tenisový turnaj
9.00, tenisové kurty Třebešín
Florbalový turnaj
Zrušeno / Canceled

Volleyball tournament

8.00, Třebešín hall

Tennis tournament

9 a.m., tennis courts in Třebešín

Floorball tournament

Zrušeno / Canceled

Praha

Beachvolejbalový turnaj
8.00, Beachklub Ládví

Beach volleyball tournament

8.00, Ládví Beach Club

Mimo Prahu

Splutí řeky Sázavy
10.30, Týnec nad Sázavou (u Bisportu)
Turistická vycházka
9.00, Nebušice – zastávka MHD Nebušice

The Sázava river floats

10.30, Týnec nad Sázavou (near Bisport)

Tourist walk

9 a.m., Nebušice – bus stop MHD Nebušice

 

Partneři / Partners

 Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze
Správa účelových zařízení VŠE

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: